KURS

KUNNSKAP GIR TRYGGHET


Smarter Solutions Group er stolt og glad for å ha inngått samarbeid med Trainor.

Trainor er et moderne kompetanseselskap som leverer opplæringstjenester, digitale løsninger og teknisk rådgivning til offshore, maritim og landbasert industri verden over.


Vi kan nå i samarbeid med Trainor tilby våre egne kurs og Trainor sine klasseromskurs og webinar til offshore, maritim og landbasert industri. Kursene er bransjetilpasset av fagfolk. Kursene kan man bestille og gjennomføre både som privatperson og gjennom firma.


Vi registrerer din påmelding og deg og/eller dine ansatte på ønskede kurs.                    Kursdeltakerne vil få tilsendt påmeldingsinformasjon på e-post og sms med oversikt over hvilke kurs han/hun er påmeldt på. Kursene kan betales ved Vipps eller faktura. Bruk kontaktskjema nede på siden for nærmere avtale og tilbud på kursene.

KLASSEROM OG WEBINAR


A10 - Verktøy og småmaskiner

A12 - Arbeid i høyden / Fallsikring

A4 - Anhuker, stropping og signalgivning

A5E - Opplæring bruk av stillas og stige

A6 - Personløfter / Lift

ATEX

Aktiviteter nær kraftledninger og kabler

Drift, sikkerhet og vedlikehold av batterier

EKOM - Fiberoptiske installasjoner

EKOM - Kablingssystemer og bredbåndsnett

EMC grunnleggende

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs

Elektroinstallatørprøven – siste forberedelse før eksamen 17. mars 2021

Elektroinstallatørprøven – siste forberedelse før eksamen 20. oktober 2021

Elektrotermografi - NEK 405-1

Elektrotermografi NEK 405-1 - resertifisering

Elkontroll bolig - NEK 405-2

Elkontroll landbruk - NEK 405-3 Tillegg B

Elkontroll næring - NEK 405-3

Elsikkerhet ved til- og frakobling av elektrisk utstyr

Ex 001 Grunnmodul - forberedende kurs

Ex 001 Grunnmodul - sertifisering

Ex 003 og 006 Installasjon og test - forberedende kurs

Ex 003 og 006 Installasjon og test - sertifisering

Ex 004, 007 og 008 Inspeksjon og vedlikehold - forberedende kurs

Ex 004, 007 og 008 Inspeksjon og vedlikehold - sertifisering

Ex 009 Design av elektriske installasjoner - forberedende kurs

Ex 009 Design av elektriske installasjoner - sertifisering

Ex for mekanikere - tennkildekontroll

Ex grunnleggende

Ex grunnleggende oppdatering

Ex installasjon - praktisk kurs

Ex introduksjon for ikke-elektropersonell

Ex og Exi grunnleggende

Ex vedlikehold

Ex vedlikehold oppdatering

Exi for prosjekteringspersonell

Exi grunnleggende

Exi grunnleggende oppdatering

FEF innføringskurs

FEF og NEK 440

FSE Instruert personell og førstehjelp ved strømulykker

FSE Lav- og høyspenning

FSE Lav- og høyspenning med førstehjelp

FSE Lavspenning med førstehjelp

FSE adgang til høyspenningsanlegg

FSE høyspenning med praksis

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter

Fiskalmåling - regelverk

Forskrift om maskiner og NEK EN 60204-1:2018

Førstehjelp ved strømulykker


HMS for ledere

HMS 40 timer grunnkurs

Høyspenningskurs – Tilleggskompetanse (059 Norsk Olje og Gass)

Jording i elektriske installasjoner offshore

Jordplatemåling

Lading av elektriske kjøretøy iht NEK 400:2018

Mengdemåling grunnleggende

Måleteknikk innen høyspenningssystemer

NEK 400:2018

NEK 400:2018 - oppdatering
 
NEK 400:2018, del 6 - verifikasjon av elanlegg

NEK 410 og FME

NEK 440:2015 - stasjonsanlegg over 1 kV

NORSOK Z-015 rev. 5:2019

Nettkvalitetsmålinger - grunnleggende kurs

Praktisk brannslukkningsøvelse

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Reguleringsteknikk grunnleggende


Risikovurdering grunnkurs


SJA - Sikker Jobb Analyse grunnkurs

STCW 2010 Høyspenningskurs for maskinoffiserer

STCW 2010 Høyspenningskurs for skipselektrikere

STCW 2010 Høyspenningskurs for skipselektrikere - tilleggsmodul

Stolpekurs - Sikkerhet før klatring

Varme arbeider - sertifisering

Varmekabel i Ex-områder


 
 
 
 
 
 
trainor_logo_square
fallback_overall
77e91e19-07ea-11eb-8075-aa939bcf8867_Brannslukkingsoevelse
a1fd49d1-0802-11eb-a066-aa939bcf8867_ExiGrunnleggende
b899d774-07ef-11eb-84e3-c2bc449f8c4b_installatoerproven
Elsafety
519b6dd5-1428-11eb-926b-12d441a571a9_arbeidsinstruks01
be-prepared