TJENESTER

HVA VI KAN HJELPE DEG MED


Vi tilbyr en rekke tjenester innen HMS og elsikkerhet og vi kan bidra med vår kompetanse og erfaring i små og store prosjekter innen kraftlinje-, samferdsels-, vindkraft og bygg- og anleggsprosjekter over hele landet, samt onshore og offshore for olje- og gassindustrien.

Vi er registrert i StartBANK (Achilles ID 00161591), er i godkjenningsregisteret til Arbeidstilsynet    og er medlem i NHO Service og Handel.

Tjenester

Vi tilbyr et bredt utvalg av tjenester innen HMS og tilbyr praktiske og gode HMS- løsninger og tiltak bl.a. for å unngå alvorlige ulykker og personskader, uønskede hendelser, øke effektiviteten og redusere kostnader. 

Noen utvalgte tjenester:

 • Oppbygging/etablering, drift og revidering av lovpålagt systematisk HMS-arbeid i virksomheten; HMS-mål, handlingsplan, lover og forskrifter m.m.

 • Utarbeide HMS og SHA-plan til prosjekter

 • Lage eller revidere prosedyrer og instrukser
 • Lede eller delta i risikovurderinger
 • Beredskap; organisering, utarbeide/revidere dokumenter, trening og øvelser
 • Opplæring i bruk av ulike sikkerhetsverktøy som SJA - Sikker Jobb Analyse og Toolbox Talk
 • Interne og eksterne revisjoner og inspeksjoner

Vi kan bidra med vår kompetanse og erfaring i små og store prosjekter over hele landet.

Noen utvalgte stillinger:

 • Prosjektleder
 • Anleggsleder
 • HMS-leder
 • HMS-rådgiver
 • SHA-rådgiver
 • Miljørådgiver
 • Yrkeshygieniker
 • Safety Performance Coach
 • LfS - Leder for sikkerhet
 • Energimontør
 • Elektriker