SMARTE GRØNNE LØSNINGER


Smarter Energy AS kan nå tilby grønn energi til Norge.

ECOGASGENERATOR

EcogasGenerator - Fra avfallshåndtering til produksjon av ren energi - innovativ og bærekraftig løsning for avfallshåndtering og produksjon av elektrisitet og varme.


Smarter Energy AS representerer det italienske selskapet Ronda Engineering Srl i Norden.

I mer enn 50 år har Ronda Engineering vært et referansepunkt i utvikling og bygging av anlegg for produksjon av elektrisitet og varme.


I samarbeid med universiteter og forskningsnettverk (inkludert det nasjonale ENEA-organet) Har Ronda Engineering designet og utviklet et innovativt system for å forbedre avhendingen av avfall fra husholdninger, næring og industri samt avfall fra husdyr og landbruk.


Hvilken fremtid vil vi skape og gi våre barn?

Innovative og patenterte løsninger

Ronda Engineering har utviklet et sofistikert og innovativt anlegg designet for å forenkle håndteringen av biomasse og avfall, og transformere dem til gjenbrukbare ressurser og energi, ved bruk av pyrolyse og en patentert "mikrobølge plasmabrenner" produsert av Ronda Engineering Srl.


Med denne metoden fjernes alle forurensende egenskaper og kun små mengder aske blir igjen og derfor er plassproblemet også løst.EcogasGenerator

EGG 2000/1 System

Anlegget er modulbasert og kan lett tilpasses etter krav og behov. Kommer også med tak, vegger m.m.

tilpasset nordisk klima slik at anlegget blir lukket. 

Totalt arealbehov: 5.000 m2

Arealbehov anlegg: 1.500 m2

Avfall tonn/år: 16.000

Årlig produsert elektrisitet MW/h: 20.000

Salgbar elektisitet MWh: 16.200

Salgbar termisk energi MHt: 22.000 

Askeproduksjon tonn/år: 1.220


* Indikative tall basert på kvaliteten på avfallet


EGG 6000/1 System

Anlegget er modulbasert og kan lett tilpasses etter krav og behov. Kommer også med tak, vegger m.m.

tilpasset nordisk klima slik at anlegget blir lukket.

Totalt arealbehov: 7.000 m2

Arealbehov anlegg: 3.000 m2

Avfall tonn/år: 47.000

Årlig produsert elektrisitet MW/h: 62.400

Salgbar elektisitet MWh: 50.400

Salgbar termisk energi MWt: 67.400 

Askeproduksjon tonn/år: 3.660


* Indikative tall basert på kvaliteten på avfallet


EGG 3000/1 System

Anlegget er modulbasert og kan lett tilpasses etter krav og behov. Kommer også med tak, vegger m.m.

tilpasset nordisk klima slik at anlegget blir lukket. 

Totalt arealbehov: 5.000 m2

Arealbehov anlegg: 2.000 m2

Avfall tonn/år: 23.500

Årlig produsert elektrisitet MW/h: 31.000

Salgbar elektisitet MWh: 25.200

Salgbar termisk energi MHt: 33.700 

Askeproduksjon tonn/år: 1.830


* Indikative tall basert på kvaliteten på avfallet


EGG 3000/13 System

Anlegget er modulbasert og kan lett tilpasses etter krav og behov. Kommer også med tak, vegger m.m.

tilpasset nordisk klima slik at anlegget blir lukket.

Avfall tonn/år: 305.000

Elektrisitet MWh: 403.000

Termisk energi MWt: 438.000 


EGG 6000/8 System

Anlegget er modulbasert og kan lett tilpasses etter krav og behov. Kommer også med tak, vegger m.m.

tilpasset nordisk klima slik at anlegget blir lukket.

Avfall tonn/år: 384.000

Elektrisitet MWh: 500.000

Termisk energi MWt: 540.000


* Indikative tall basert på kvaliteten på avfallet


EcogasGeneratoren eliminerer bl.a. kritiske problemer knyttet til deponier, kostbar og lang transport av avfall, og transformerer husholdning-, industri- og landbruksavfall til nye miljøvennlige energier og vil dermed kunne muliggjøre en "lokal strømkilde" som kan forsyne industri, næring og/eller husholdninger med strøm og/eller varme.

EcogasGenerator Vipiteno, Italia

Se videoen fra et tilpasset anlegg for en treforedlingsfabrikk utenfor Vipiteno i Italia som bruker deres eget "avfall"; sagflis som dem mater anlegget med for å produsere strøm og varme til deres treforedlingsfabrikk.


NB! Dette er et tilpasset anlegg for kunden, og har et eget tilpasset oppsett og er ikke dekket med tak og vegger.